മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മൃഡാനി Edit
    ശ്രീപാര്‍വ്വതി
    Sri parvathi


Entries from Datuk Database

മൃഡാനി(നാമം):: മൃഡന്‍റെ പത്നി, ശ്രീപാര്‍വതി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ coronal, lame, ആഘൂര്‍ണ്ണ, ആര്യപിത്ര, ബാഹുദകന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean