മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മൂര്‍ദ്ധാഭിഷേകം Edit
    പട്ടാഭിഷേകം
    coronation


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ tonne, അടിമണ്ണ്, അസ്തമിക്കുക, കനല്‍, തുളിക്കുക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean