മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മുള്‍മുടി Edit
    മുള്ളുകൊണ്ടുള്ള കിരീടം
    cown of thorns


Entries from Datuk Database

മുള്‍മുടി(നാമം):: മുള്ളുകൊണ്ടുള്ള കിരീടം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അഞ്ജനതമിസ്ര, ആത്മഘാതകന്‍, ഇറമുളാന്‍, വൃന്ദാവിനി, അടപലക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean