മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മുന്‍കോപം Edit
    പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന കോപം
    sudden outburst of anger


മുന്‍കോപം
    peevishness


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ dendrolatry, sofi, titmouse, അരിപ്പൊടി, അലസ്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean