മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മീനകേതനന്‍ Edit
    കാമദേവന്‍
    cupid


Entries from Datuk Database

മീനകേതനന്‍(നാമം):: കാമദേവന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ curmudgeon, nerd, other, അപിനദ്ധ, അമൃതഗര്‍ഭന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean