മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മാപ്പിളപ്പാട്ട് Edit
നാമം
    മലബാര്‍ മുസ്ലീങ്ങളുടെ ഒരു തരം പാട്ട്
    a kind of song sung by, malabar muslims


Entries from Datuk Database

മാപ്പിളപ്പാട്ട്(നാമം):: മലബാര്‍ മുസ്ലിംകളുടെ ഒരുതരം പാട്ട്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ subtract, അര്‍ദ്ധരഥന്‍, അകത്തുടി, അധിരോപ്യ, അനുയാത്രം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean