മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മഹത്തരം Edit
    വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ
    something which is greatest


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ combustion, അവിര, ചൊല്ലി, വക്കീല്‍, അഭിജുഷ്ട


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean