മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മലയാനിലന്‍ Edit
    മലയപര്‍വ്വതത്തില്‍ നിന്നുവരുന്ന സുഖകരമായ കാറ്റ്
    mountain breeze from, western ghats


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ wildcat, അഗ്നിദുഷിത, അകൃതവ്രണന്‍, അകോതിരം, ബോധകരസാധാനം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean