മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മയുരാജന്‍ Edit
    കുബേരന്‍
    Kubera


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ agrarian, അമരാരി, അന്വാസിക്കുക, പ്രലേപകം, ബാലു


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean