മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മനുരാട്ട് Edit
    കുബേരന്‍
    Kubera


Entries from Datuk Database

മനുരാട്ട്(നാമം):: കുബേരന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ layettee, ravine, ഇരിക്കെ, ചേനത്തണ്ടന്‍, ഛഗി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean