മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മട്ടിപ്പഴം Edit
    മട്ടിവാഴയുടെ പഴം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ pad, psalter, അനുര്‍മ്മി, അപരത്ര, ആശ്ചര്യപ്പെടുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean