മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മടുമലര്‍ശരന്‍ Edit
    കാമദേവന്‍
    cupid


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ innovate, liberally, അമര്‍ത്തല്‍, യോധനം, ഒളിപ്പോര്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean