മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ബാറ്ററി Edit
    വൈദ്യുതീജനകം, കൊത്തളം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cajole, endemic, മണന്തന്‍, ആക്രോശനം, കുടരം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean