മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രച്ഛന്നവേഷം Edit
നാമം
    കപടവേഷം
    disguise


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ fine arts, lore, മംഗലപ്പായ്, അന്തര്‍ലീന, പ്രകാശ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean