മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പൂര്‍ണ്ണമാസി Edit
നാമം
    പൗര്‍ണ്ണമി,പൂര്‍ണ്ണിമ
    full moon


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ acephalous, incredible, അപര്‍വ്വ, വൈപഞ്ചികന്‍, മന്ദബുദ്ധി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean