മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

തോള്‍വള Edit
    കൈമുട്ടിനു മുകളില്‍ ധരിക്കുന്ന വള
    bracelet for the upper arm


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bullion, maundy thursday, വിശരണ, പുസ്ത, ദ്രുണ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean