മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചോരക്കുഞ്ഞ് Edit
    പ്രസവിച്ച് അധികനാള്‍ കഴിയാത്ത കുഞ്ഞ്
    new born baby


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ junior, officinal, whirlwind, അരണബുദ്ധി, അനന്തമുടി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean