മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചേകന്‍ Edit
    ഈഴവ സമുദായത്തിലെ അംഗം
    a member of Ezhava community


Entries from Datuk Database

ചേകന്‍(നാമം):: ചേകോന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ periphery, vocative, അരങ്ങുകേളി, ചമനം, വിളാകം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean