മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചൂണ്ട Edit
    മീന്‍പിടിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം
    fishing hook


ചൂണ്ട Edit
    മീന്‍പിടിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം.


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ maverick, അക്ഷരശുദ്ധി, അത്തച്ചതുര്‍ത്ഥി, അതിചാരു, അംബികാഭാഗന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean