മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചാന്ദ്രായനന്‍ Edit
    ബുധന്‍
    mercury


Entries from Datuk Database

ചാന്ദ്രായനന്‍(നാമം):: ബുധന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ irreproachable, അസുനാഥന്‍, അഗണനീയ, അശ്രാന്ത, ശിരാള


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean