മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചങ്കിലിവട്ടം Edit
    ഒരു തരം ആഭരണം
    a kind of ornament


Entries from Datuk Database

ചങ്കിലിവട്ടം(നാമം):: ഒരുതരം ആഭരണം
ചങ്കിലിവട്ടം(നാമം):: അളവുചങ്ങല വട്ടത്തില്‍ പിടിച്ചാലുള്ള സ്ഥലം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ zygosis, അന്ധകരിപു, ഇതേ, ഒന്നടങ്കം, വയവന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean