മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കുരളക്കാരന്‍ Edit
    ഏഷണിക്കാരന്‍, നുണയന്‍
    tale bearer, calumniator


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ commodity, ആശ്വിന, ഇക്ഷുവല്ലി, വിക്രാന്ത, മറ്റവന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean