മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കുഠേരം Edit
    ഒരിനം തുളസിച്ചെടി, അഗ്നി
    a kind of Tulasi, fire


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ contemplate, stereotype, ഇന്ദളം, മംഗലധ്വനി, ആസ്വാദ്യ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean