മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കടപ്പ് Edit
    ചീത്തവാക്ക്, ശകാരം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ആകരഗ്രന്ഥം, പുഷ്ടം, പൂര്‍വ്വജന്മം, പെറ്റ, കാല്‍പ്പടം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean