മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഉര്‍വ്വര Edit
    ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ ഭൂമി
    fertile land


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അടിയേന്‍, അരോചകം, അശ്വകുടി, പ്രമോദിത, പ്രിയദര്‍ശനന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean