മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇരുമുടിച്ചുമട് Edit
    രണ്ടു മുഴം


Entries from Datuk Database

ഇരുമുടിച്ചുമട്(നാമം):: ചുമലില്‍ ഇരുവശത്തുമായി തൂക്കിയിടുന്ന ഭാണ്ഡക്കെട്ട്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cherry, lame dog, lampshade, അടിക്കോട്ട, ഭയപ്പാട്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean