മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആലാത്തി Edit
    നാലു കോണിലും മുള വച്ചു കെട്ടി ഘോഷയാത്രയില്‍ ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിക്കുന്ന, ചതുരാകൃതിയിലുള്ള പട്ടുതുണി


Entries from Datuk Database

ആലാത്തി(നാമം):: നാലുകോണിലും മുളവച്ചുകെട്ടി ഘോഷയാത്രയില്‍ ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ചതുരാകൃതിയിലുള്ള പട്ടുശീല

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ metropolitan, preposterous, അഗ്നിദൂതന്‍, ഇറക്ക്, അനുകന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean