മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആര്‍ക്കിയോളജി Edit
    പുരാതനവസ്തു സംരക്ഷണം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ exaction, spot, അശേഷ, ആതിവാഹകം, ഉപവല്ഗിത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean