മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആരപ്പാന്‍ Edit
    നെല്ല്


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ junior, let in, ചൊരിയുക, ഞരമ്പുരോഗി, വിഡംബനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean