മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആനച്ചൊറി Edit
    വലിയ ചൊറി, ഗജചര്‍മ്മം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ plumbing, അതിവര്‍ണ്ണാശ്രമന്‍, അസ്പന്ദ, വിഴുക, മുതലി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean