മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആഖേട Edit
    നായാട്ട്, ശിക്കാര്‍, ആഖേടകം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ degust, fluke, മോതിരവിരല്‍, മൂടക്കുഞ്ഞ്, അടക്കാവ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean