മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അവികാര Edit
    ഭാവഭേദമില്ലാത്ത
    without change of emotuion


Entries from Datuk Database

അവികാര(വിശേഷണം):: ഭാവഭേദമില്ലാത്ത

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ salify, sonic, അമ്പാരിവാതില്‍, മന്ഥിനി, ഉദ്ഗതി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean