മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അയോജാലം Edit
നാമം (ഏകവചനം)
    ഇരുമ്പുവല.
Base: Sanskrit


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ sawder, ascorbicacid, മണല്‍ത്തിട്ട, അവിനയവാന്‍, അതിക്രുദ്ധ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean