മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അബോധതലം Edit
    മനസ്സില്‍ ബോധമില്ലാത്ത തലം
    unconscious level of the mind


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ predicative, അജപാലന്‍, അഭ്യാഗാരികന്‍, മരുത്, മഹാകവി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean