മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അന്ധകാരഭൂഖണ്ഢം Edit
    ആഫ്രിക്ക


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bibelot, mutual, അരുസ്സ്, അക്ഷിഭ്രുവം, അനാഗന്ധിതം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean