മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അനന്തവ്രതം Edit
    അനന്തചതുര്‍ദ്ദശി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അമൃതസ്രവ, മേകലകന്യ, ആലേഖം, പുണ്ഡരീകാക്ഷന്‍, പേരാല്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean