മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അധിവികര്‍ത്തനം Edit
    വെട്ടിമുറിച്ചു കളയല്‍, തുളയ്ക്കല്‍.


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ category, withheld, അരിന്തപന്‍, അസംബന്ധാതിശയോക്തി, വിങ്ങുക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean