മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അധരീണ Edit
    അധിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട, കുറ്റപ്പെടുത്തിയ, താഴെയുളള, താഴ്ന്ന


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അതിസര്‍ജ്ജനം, ചാരകം, പിതൃഗൃഹം, salacious, മദനമനന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean