മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അച്ചിപ്പണം Edit
    വിവാഹത്തിനു വരന്‍െറ പിതാവ് വധുപിതാവിന് കൊടുക്കാന്‍ അമ്മാവനെ ഏല്പിക്കുന്ന പണം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ congeal, therapeutic, അഗ്രതസ്സരന്‍, അദംഭി, അംഭോജാക്ഷന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean