മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അചിരേണ Edit
    താമസിയാതെ, പെട്ടെന്ന്
    shortly, immediately


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ basal, committee, dove, ബഹുത്വം, വിറ്റുതിന്നുക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean