മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഗ്നിമാന്‍ Edit
    ഉപനയനം കഴിഞ്ഞ ബ്രാഹ്മണന്‍ അഗ്നിഹോത്രി


Entries from Datuk Database

അഗ്നിമാന്‍(നാമം):: അഗ്നിയോടുകൂടിയവന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ calyx, മടു, അപാമാര്‍ജ്ജനം, അംബരകേശന്‍, ഛായാഗ്രഹണം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean