മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അകാഷ്ണ്യം Edit
    കൃഷ്ണവര്‍ണ്ണം ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സ്ഥിതി. വെളുപ്പ്


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ab initio, അപുനിത, പാരണ, തിരോധാനം, നവദമ്പതികള്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean