മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അകലിച്ച Edit
    അകന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥിതി, വേര്‍പാട്


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ robot, set fire to, അഷ്ടാംഗങ്ങള്‍, അഹങ്കൃത, അനാമിഷ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean