മനഃകണക്ക്
 • menonjalajamenonjalaja August 2012 +1 -1

  അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു പേരില്ല, അല്ലേ?

 • srjenishsrjenish November 2012 +1 -1

  ‘പുരോഗതി’ യുടെ വിപരീതം അറിയാമോ?

 • mujinedmujined November 2012 +1 -1

  അധോഗതി

 • srjenishsrjenish November 2012 +1 -1

  തെറ്റ്

 • menonjalajamenonjalaja November 2012 +1 -1

  പശ്ചാൽഗതി എന്ന് പഠിച്ചതായ ചെറിയ ഒരോർമ്മ.

 • menonjalajamenonjalaja November 2012 +1 -1

  പശ്ചാൽഗതി തെറ്റാണോ?

 • srjenishsrjenish November 2012 +1 -1

  തെറ്റ്

 • menonjalajamenonjalaja November 2012 +1 -1

  എന്നാൽ ജെനിഷ് തന്നെ പറയൂ. 'വികടം' ആണോ?

 • srjenishsrjenish November 2012 +1 -1

  പശ്ചാദ്ഗതി.. :)

 • menonjalajamenonjalaja November 2012 +1 -1

  ഇപ്പോൾ അക്ഷരത്തെറ്റൊക്കെ allowed ആണ്. :)

 • menonjalajamenonjalaja November 2012 +1 -1

  http://www.mathrubhumi.com/online/malayalam/news/story/1793313/2012-08-26/kerala
  പുരോഗതിയും അധോഗതിയും തന്നെയല്ലേ?

  എന്ന ഭാഗം വായിക്കൂ.

  മാതൃഭൂമിയിലെ ലേഖനം വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അല്ലേ? ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല. മുകളിൽ കൊടുത്ത ലിങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം കണ്ടു.

 • srjenishsrjenish November 2012 +1 -1

  കൊള്ളാം.. ഇതൊന്നും ഞാന്‍ വായിച്ചിരുന്നില്ല... B-)

 • suresh_1970suresh_1970 November 2012 +1 -1 (+1 / -0 )

  പുരോഗതി = progress
  opposite of progress is congress


 • kadhakarankadhakaran December 2012 +1 -1

  ഇതെങ്ങനെയാ മന:ക്കണക്കില്‍ പെടുന്നത്? മലയാളം മാഷാണോ ഇപ്പോഴും കണക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നത്?

 • kadhakarankadhakaran December 2012 +1 -1

  എന്റെ വക ഒരു ലളിതചോദ്യമിതാ ....

  9 + 8 = 5

  എങ്ങനെ?

 • srjenishsrjenish December 2012 +1 -1

  ##മലയാളം മാഷാണോ ഇപ്പോഴും കണക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നത്?

  ഇത് ഞങ്ങള്‍ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ്... ഒമ്പതും എട്ടും കൂട്ടിയാല്‍ അഞ്ച് കിട്ടും പോലും!!! കലികാലം... :/

 • menonjalajamenonjalaja December 2012 +1 -1

  പൂതനചോദ്യം വല്ലതും ഉണ്ടോ കഥാകാരാ? :) :)

 • srjenishsrjenish December 2012 +1 -1

  പൂതനചോദ്യം????????????

 • menonjalajamenonjalaja December 2012 +1 -1

  ലളിതയുടെ വിപരീതം പൂതന .

  ലളിതചോദ്യം വിപരീതം പൂതനചോദ്യം

 • suresh_1970suresh_1970 December 2012 +1 -1

  >:-)

 • kadhakarankadhakaran December 2012 +1 -1

  ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാല്‍ ഉത്തരമില്ല. പൂതനച്ചോദ്യം പോലും .....

 • suresh_1970suresh_1970 December 2012 +1 -1

  ഉത്തരം മുട്ടി നിക്കണകൂട്ടർക്കായെങ്കിലും ഉത്തരമുണ്ടെങ്കിൽ പറയൂ

 • vivekrvvivekrv December 2012 +1 -1

  9 O' clock + 8 hours = 5 PM

  Is this correct?

നമസ്കാരം,

ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ താഴെ കാണുന്ന ഒരു ബട്ടണ്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. പദപ്രശ്നത്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്ന പാസ്‌വേഡ് ഇവിടെയും ഉപയോഗിക്കാം. ( അതു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നില്ലേ? )

Sign In Apply for Membership

In this Discussion