നിഘണ്ടു അഡ്മിന്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക
 • menonjalajamenonjalaja November 2012 +1 -1

  ശരിയാണ്.

 • menonjalajamenonjalaja January 2013 +1 -1

  മഷിനിഘണ്ടുവിൽ betel vine, the betel vine എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അർത്ഥമായി വ്യത്യസ്തപദങ്ങളും. അതെന്താണങ്ങനെ? വേറെ ചില വാക്കുകളുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്.

  ഇത് ശരിയാക്കുന്നതെങ്ങനെ? കണ്ണിൽ പെടുന്നവയെങ്കിലും തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കാം.

 • AdminAdmin January 2013 +1 -1

  അത് റിവേര്‍സ് ഡിക്ഷ്ണറി വഴി വരുന്നതാണ്.

  the betel vine സെര്‍ച്ച്‌ ചെയ്യുക.

  ഫണിലത, നാഗവല്ലി (എന്ന് കിട്ടും)

  ഫണിലത സെര്‍ച്ച്‌ ചെയ്യുക (ഡബിള്‍ ക്ലിക്ക്‌)

  ഫണിലത Edit
  വെറ്റിലവള്ളി
  the betel vine

  എന്ന് കിട്ടും.

  Edit ചെയ്യുക.

  ഇംഗ്ലീഷ്‌ മീനിംഗ് "betel vine" എന്ന് മാത്രമാക്കുക.

  അത് പോലെ നാഗവല്ലി എഡിറ്റ്‌ ചെയ്യുക. ഇംഗ്ലീഷ്‌ മീനിംഗ് "betel vine" എന്ന് മാത്രമാക്കുക.


  അടുത്ത തവണ റിവേര്‍സ് ഡിക്ഷ്ണറി Rebuild ചെയ്യുമ്പോള്‍ "betel vine" മാത്രമേ കാണൂ. "the betel vine" കാണില്ല.

 • menonjalajamenonjalaja January 2013 +1 -1

  ഓകെ, അഡ്​മിൻ

 • menonjalajamenonjalaja February 2013 +1 -1

  ഇന്ന് ഇത്പോലെയൊക്കെ ചെയ്തു. പറഞ്ഞതുപോലെയൊന്നും നടന്നില്ലല്ലോ. The betel vine അവിടെത്തന്നെയുണ്ട് ഫണിലതയും നാഗവല്ലിയുമായി. betel vine നോക്കുമ്പോൾ ഫണിലത വരുന്നുമില്ല.

 • menonjalajamenonjalaja February 2013 +1 -1

  ഇനിയത് അപ്രൂവ് ചെയ്യണോ? എങ്ങനെ?

 • AdminAdmin February 2013 +1 -1

  കൂടുതല്‍ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല.
  റിവേര്‍സ് ഡിക്ഷ്ണറി Rebuild ചെയ്തിട്ടില്ല.
  കുരുക്ഷേത്ര തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം നിഘണ്ടു പണികള്‍ കുറച്ചു ചെയ്തു തീര്‍ക്കുവാന്‍ പറയാം.

 • menonjalajamenonjalaja February 2013 +1 -1

  okay admin

 • AdminAdmin June 2013 +1 -1 (+1 / -0 )

  ചില വിശേഷങ്ങള്‍

  ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോള്‍ തന്നെ ബന്ധമുള്ള പദങ്ങള്‍ വരുന്ന വിധം തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

  റിവേര്‍സ് ഡിക്ഷ്ണറി Rebuild ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. (അത് ദിവസവും പുതുക്കുന്ന തരത്തില്‍ ആക്കാം എന്നും കേട്ടു.)

 • menonjalajamenonjalaja June 2013 +1 -1

  ടൈപ്പു ചെയ്യുമ്പോൾ ബന്ധുക്കൾ വരുന്നത് നന്നായി. പദപ്രശ്നം ചെയ്യാൻ ഉപകാരമാകും.

  ഫണിലതയ്ക്കും ,നാഗവല്ലിക്കും അർത്ഥമായി betel vine ഉണ്ട് the ഇല്ല. നല്ല കാര്യം.
  betel vine നോക്കിയപ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥമില്ല. വേറെ പദങ്ങളൊന്നും ഞാൻ നോക്കിയതുമില്ല

 • AdminAdmin June 2013 +1 -1 (+1 / -0 )

  betel vine ഒരൊറ്റ പദം അല്ല. അതിനാല്‍ റിവേര്‍സ് നിഘണ്ടു വില്‍ വരില്ല. പണ്ടത്തെ പ്രോഗ്രാമില്‍ ചെറിയ വ്യതിയാനം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം.

 • srjenishsrjenish June 2013 +1 -1

  നിഘണ്ടുവിലെ തെറ്റുകൾ തിരുത്തുന്ന പ്രോജക്ട് അവസാനിപ്പിച്ചോ? ;)

 • menonjalajamenonjalaja June 2013 +1 -1

  ഞാൻ ഇന്നലെയും കുറച്ച് വാക്കുകൾ തിരുത്തിയല്ലോ..

 • AdminAdmin June 2013 +1 -1

  >>> നിഘണ്ടുവിലെ തെറ്റുകൾ തിരുത്തുന്ന പ്രോജക്ട് അവസാനിപ്പിച്ചോ?

  പ്രധാനമായും രണ്ടു പേര്‍ മാത്രമേ അത് ചെയ്യുന്നതായി കാണുന്നുള്ളൂ.

 • renjikvrenjikv March 2014 +1 -1

  ഒരു കമെന്റ് എങ്ങനെയാണു പദപ്രശ്നതില്‍ ഇടുന്നതു? മുന്പു കമെന്റ് ലിന്കില്‍ ക്ലിക്കിയാല്‍ മതിയായിരുന്നു...

 • renjikvrenjikv December 2014 +1 -1

  ഒരു കമെന്റ് എങ്ങനെയാണു പദപ്രശ്നതില്‍ ഇടുന്നതു? മുന്പു കമെന്റ് ലിന്കില്‍ ക്ലിക്കിയാല്‍ മതിയായിരുന്നു...

നമസ്കാരം,

ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ താഴെ കാണുന്ന ഒരു ബട്ടണ്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. പദപ്രശ്നത്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്ന പാസ്‌വേഡ് ഇവിടെയും ഉപയോഗിക്കാം. ( അതു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നില്ലേ? )

Sign In Apply for Membership

In this Discussion