മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

payee Edit
    ആര്‍ക്കു പണം കൊടുത്തോ അയാള്‍
    A person to whom money is paid


payee Edit
Noun
    a person to whom money is paid


Entries from Olam Open Database

Payee(noun)::
    പണം പറ്റുന്ന ആള്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ mildew, vile, മണിഗ്രാമം, അകേശിനി, ചാക്കണ്ണന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean