മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

mummy Edit
noun
    ദീര്‍ഘക്കാലം കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കാന്‍ സുഗന്ധദ്രവ്യമിട്ടു സൂക്ഷിച്ച ശവം
More details: ഈജിപ്തിലെ ഈ രീതി വളരെ പ്രസദ്ധിയാര്‍ജ്ജിച്ചതാണ്


mummy Edit
noun
    അമ്മ
    informal term for a mother


mummy Edit
Noun
    a body embalmed and dried and wrapped for burial (as in ancient Egypt)


Entries from Olam Open Database

Mummy()::
    സുഗന്ധദ്രവ്യമിട്ടു സൂക്ഷിച്ച ശവം,
Mummy(noun)::
    മമ്മി,
    സുഗന്ധമിട്ടുസൂക്ഷിച്ച ശവം,
    അമ്മ,
    സുഗന്ധമിട്ടു സൂക്ഷിച്ച ശവം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bacillary, മടപ്പ്, ബുദ്ധിപാകം, വസന്തം, മാറുപാട്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean