മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

miscarriage Edit
    ഗര്‍ഭമലസല്‍, അസിദ്ധി


miscarriage Edit
Noun
    failure of a plan


miscarriage Edit
Noun
    a natural loss of the products of conception


Entries from Olam Open Database

Miscarriage()::
    ഗര്‍ഭച്ഛിദ്രം,
    തോല്‍വി,
    ഗര്‍ഭമലസല്‍,
Miscarriage(noun)::
    വൈഫല്യം,
    അസിദ്ധി,
    ഭംഗം,
    ഗര്‍ഭഛിദ്രം,
    തകരാറ്‌,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ മാചലം, അത്നന്‍, അനത്തുക, ആത്മമിത്രം, ഉപാത്തം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean