മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

flying squad Edit
    വേഗം അപകടസ്ഥാനത്തെത്തുന്നതിനുള്ള പോലീസ് സംഘം


flying squad Edit
Noun
    a mobile group of trained people (police or executives or officials) able to move quickly in the case of emergencies


Entries from Olam Open Database

Flying squad(noun)::
    ഫ്‌ളൈയിംഗ്‌ സ്‌ക്വാഡ്‌,
    ദ്രുതഗമനസംഘം,
    വേഗം അപകടസ്ഥാനത്തെത്തുന്നതിനുള്ള പോലീസ്‌ സംഘം,
    മിന്നല്‍ പരശോധനാസംഘം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ clew, പട്ടര്‍, പണിക്കുറ്റം, പൂച്ചുപണ്ടം, ഗാന്ദിനീസുതന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean