മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

fine arts Edit
    ലളിതകലകള്‍, സംഗീതസാഹിത്യാദികലകള്‍


fine arts Edit
    സുകുമാരകലകള്‍


fine arts Edit
Noun
    the study and creation of visual works of art


Entries from Olam Open Database

Fine arts(noun)::
    സുകുമാരകലകള്‍,
    കവിത, സംഗീതം, ചിത്രമെഴുത്ത്‌,ശില്‍പം, വാസ്‌തുവിദ്യ എന്നീ കലകള്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ഛാദ്മികന്‍, മെഴുത്ത, ഗതദിനം, ലക്ഷ്മീകടാക്ഷം, ഏരി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean